ช่วงนี้น้องๆ ม 5 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี มาฝึกงาน

กับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 5 คน เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เจอน้องๆแล้วทักทายได้นะคะ