ประกาศ

รับสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง Siphonic Roof Drainage ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นิสิตที่มีความสนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ พี่มด

ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (อาคาร 11)

ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ด่วน รับจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-797-0999 ต่อ 1002 , 081-559-9456