รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการรับสมัคร  ดาวโหลดเอกสารสมัคร1  เอกสารสมัคร 2 โหลด application ปลาย62  ไฟล์แนบด้านล่าง

 

ขั้นตอน

ภาคต้น

ภาคปลาย

1.รับสมัคร

-

15 ก.ค. – 4 ต.ค. 62

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

-

จันทร์ 15 ต.ค. 62

3.สอบสัมภาษณ์

-

เสาร์ที่ 19 ต.ค. 62

เวลา 10.0 น.

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

-

จันทร์ 4 พ.ย. 62

7.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

       

 

รับสมัครทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโทร  082-4439594, 089-4548955 สมัครด้วยตนเอง ที่อาคาร 11 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  e-mail : fengsup@ku.ac.th

          ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:           

        แผน   ก   220,000 บาท ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท                                                                           แผน   ข   250,000 บาท ภาคการศึกษาละ 62,500 บาทAttachments:
Download this file (application-ปลาย62-2.pdf)application-ปลาย62-2.pdf[ ]97 Kb