ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น