เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคนใหม่