โปสเตอร์ชุด ทำดีเพื่อพ่อ ให้พ่อภูมิใจ ผลิตโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม. เกษตรศาสตร์ มี 3 แผ่นค่ะ 1 ทำดีให้พ่อภูมิใจ 2 ผู้ให้ผู้รับ 3 แยกขยะแล้วดี
สามารถใช้รณรงค์เรื่องการลดขยะ แยกขยะ ทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด ได้ทุกที่นะคะ ไม่จำกัดว่าจะเป็นสำหรับที่ท้องสนามหลวง
ผู้สนใจสามารถติดต่อรับโปสเตอร์เผยแพร่ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0865343618