ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวศ.สิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ห้องสอบ 1003  ชั้น 10 ตึก 14 อาคารชูชาติ กำภู รายชื่อตามไฟล์แนบ