ผศ. สุชาติ เหลืองประเสริฐ
Assist.Prof. Suchat  Leungprasert

รหัสอาจารย์: E1401
ห้องพัก:
อีเมล์: fengscl@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1001,1027

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
Assoc.Prof.Sanya Sirivithayapakorn

รหัสอาจารย์: E1409
ห้องพัก:
อีเมล์: Sanya.si@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1013

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. ภัชราภรณ์  สุวรรณวิทยา
Assoc. Prof. Patcharaporn Suwanvitaya

รหัสอาจารย์: E1407
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpasu@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1011

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. ชาติ เจียมไชยศรี
Assoc.Prof.Chart Chiemchaisri

รหัสอาจารย์: E1408
ห้องพัก:
อีเมล์: fengccc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1010

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. วิไล เจียมไชยศรี
Assoc.Prof.Wilai Chiemchaisri

รหัสอาจารย์: E1411
ห้องพัก:
อีเมล์: fengwlc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1015

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. ฉัตรดนัย จิระเดชะ
Assoc.Prof.Chatdanai Jiradecha

รหัสอาจารย์: E1416
ห้องพัก:
อีเมล์: fengcnj@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1019

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. จีมา  ศรลัมพ์
Assist.Prof.Cheema Soralump

รหัสอาจารย์: E1404
ห้องพัก:
อีเมล์: fengcmc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1034

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ. พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
Assoc.Prof.Pongsak Noophan

รหัสอาจารย์: E1419
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpsn@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1008

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. มณฑล ฐานุตตมวงศ์
Assist.Prof.Monthon Thanuttamavong

รหัสอาจารย์: E1414
ห้องพัก:
อีเมล์: Monthon.t@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1171

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
Assist.Prof.Peerakarn Banjerdkij

รหัสอาจารย์: E1418
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpkba@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1005

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน์
Assist.Prof.Kotchakorn Suranowarath

รหัสอาจารย์: E1413
ห้องพัก:
อีเมล์: fengkos@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1007

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
Assit. Prof. Pichnaree Lalitaporn

รหัสอาจารย์: E1421
ห้องพัก:
อีเมล์:fengprla@ku.ac.th 
โทรศัพท์:1020 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดร. สุชีลา พลเรือง
Dr.Sucheela Polruang

รหัสอาจารย์: E1420
ห้องพัก:
อีเมล์: fengslpo@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1035

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ดร. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์
Dr. Varinporn Asokbunyarat 

รหัสอาจารย์: 1422
ห้องพัก:
อีเมล์: fengvoa@ku.ac.th 
โทรศัพท์: 1016

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. วิลาสินี อยู่ชัชวาล
Assist.prof.Wilasinee Yoochatchaval

รหัสอาจารย์: 1423
ห้องพัก:
อีเมล์: fengwny@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1006

 

อ่านเพิ่มเติม...